Novas


18/10/16

ASAMBLEA XERAL DA AMPA

A asociación de Pais de Alumnos Colegio "Sagrada Familia" convoca para o próximo mércores, 26 de outubro de 2016 ás 20:00 horas en primeira convocatoria e ás 20:30 horas en segunda, no salón de actos do colexio, á Asamblea Xeral Ordinaria e Extraordinaria que esta asociación celebrará coa seguinte Orde do Día: 1. Lectura e aprobación se procede, da acta da sesión anterior. 2. Presentación de contas e aprobación de orzamento para o ano 2017. 3. Balance de traballos realizados pola APA e programa de actividades para o curso. 4. Renovación dos cargos da APA conforme ó disposto nos Estatutos: vogais de 3 anos, 5 anos, 3ºe 5º de Primaria, 1º e 3º da ESO. 5. Rogos e preguntas.