Novas


06/09/17

ABERTO PRAZO DE AXUDAS PARA ALUMNOS CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOIO EDUCATIVO

Aberto o prazo para a solicitude de axudas para alumnos con necesidade específica de apoio educativo para o curso 2017/18 Os beneficiarios da axuda son os alumnos que presenten necesidades educativas especiais derivadas de discapacidade ou trastorno grave de conducta. Tendes máis información no seguinte enlace

Fuente: http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatori/560411/document/107329