Novas


08/11/18

CONVOCATORIA E CALENDARIO ELECTORAL ARA A RENOVACIÓN PARCIAL DO CONSELLO ESCOLAR

O Titular do Centro Filipense “Sagrada Familia”, de conformidade co disposto na lexislación vixente e no procedemento electoral, acordou convocar eleccións para tres representante de pais (dous por renovación e un por vacante), dous representantes de profesores, dos representante de alumnos e un por representante de administración e servizos, co obxecto de proceder á renovación parcial do Consello Escolar, de acordo ao seguinte calendaroi electoral