Novas


13/05/20

ADAPTACIÓNS DOS SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN DE PRIMARIA

Debido á situación extraordinaria na que nos atopamos e logo das directrices ditadas polo Ministerio de Educación e Formación Profesional (Orde EFP/365/2020, do 22 de abril, pola que se establece o marco e as directrices de actuación para o terceiro trimestre do curso 2019-2020 e o inicio do curso 2020-2021, ante a situación de crise ocasionada polo COVID-19) e a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional (Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia) o claustro de profesores adaptou os sistemas de cualificación das diferentes materias.

A continuación podedes consultar as modificacións realizadas en cada un dos cursos da Educación Primaria:

1º DE PRIMARIA

2º DE PRIAMRIA

3º DE PRIMARIA

4º DE PRIMARIA

5º DE PRIMARIA

6º DE PRIMARIA