Ligazóns de interese
Contacto

Rúa Vista Alegre, 2
36600 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

Teléfono: 986 500 375


Título Da Imaxe

Organización

Organigrama

Equipo directivo - Xunta permanente
Dª Mª Carmen Gaite Pastor
Directora Titular

Dª Juliana Garrido Pérez
Directora pedagóxica

D. Juan-Jesús Pesado del Río
Secretario do centro

Dª Paz Romagnoli Gil
Xefe de Estudos de Secundaria

Dª Silvia Martínez Palacín
Xefa de Estudos de Infantil/Primaria

Dª Silvia Martínez Palacín
Responsable de Pastoral

Outras responsabilidades de coordinación e xestión
Dª Carmen Bea Pérez
Orientadora do centro

Diego Negro Rodríguez
Coordinador de equipo de calidade

Dª Mª Carmen Gaite Pastor
Responsable da administración

Dª Miriam Ferradáns Padín
Responsable da administración

Dª Silvia Martínez Palacín
Responsable COVID

Consello escolar
Juliana Garrido Pérez
Presidenta

Mª Carmen Gaite Pastor
Representante de titularidade

Silvia Martínez Palacín
Representante de titularidade

Mª Dolores Muñiz Fernández
Representante de titularidade

Gemma Fernández Vidal
Representante do profesorado

Teresa Aragonés Pose
Representante do profesorado

Paz Romagnoli Gil
Representantes do profesorado

Paula Manteca Ramos
Representante do profesorado

Maitane garcía Acosta
Representante dos pais

Carolina Guerra Rivas
Representante dos pais

Miguel Fernández Viéites
Representante dos pais

Janet Puñal Rioboo
Representante da ANPA

Lucas Piñeiro Rodriguez
Representante do alumnado

Sergio Nieves Lemos
Representante do alumnado

Mª Claudia Adriana Couto
Representante de persoal de adm. e servizos

Localización e Contacto
Quenes Somos?
Misión, Visión e Valores
Organización
Oferta Escolar
Instalacións
Calidade
Orientación
Pastoral
AMPA