Ligazóns de interese
Contacto

Rúa Vista Alegre, 2
36600 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

Teléfono: 986 500 375


Título Da Imaxe

Oferta escolar

Infantil

 • A etapa da educación infantil inclúe as idades de 3 a 5 anos.
 • O principal obxectivo perseguido nesta etapa é acadar unha formación completa e integral para cada alumno/a. Creamos un ambiente de aula rico en estímulos, melloramos a creatividade dos nenos/as e axudámolos a sentirse máis felices.
 • O noso proxecto educativo para a presente etapa concede gran importancia ao desenvolvemento neuromotor como base para a adquisición e asentamento de aprendizaxes posteriores; Para iso, seguimos o programa de “estimulación precoz” que consiste en sesións de psicomotricidade, música, bits de intelixencia, xogos matemáticos, expresión artística, etc.
 • Ao longo de todo o proceso educativo do noso alumnado empregamos unha metodoloxía activa, participativa e motivadora. Un exemplo disto é o traballo por proxectos en Educación Infantil; unha innovadora metodoloxía que permite desenvolver as “Intelixencias Múltiples” (H. Gadner) e acadar unha “Aprendizaxe Significativa”.
 • Temos un equipo de orientación que apoia o noso traballo en todo momento.
 • Comezamos o multilingüismo a partir dos tres anos (inglés, galego e castelán).

Primaria

 • Abarca idades comprendidas entre os 6 e os 12 anos.
 • Entre os 6 e os 7 anos (1º e 2º de E.P.), os alumnos/as experimentan un notable desenvolvemento psicomotor, cognitivo, persoal, social e moral.
 • De 8 a 9 anos (3o e 4o de P.E.), caracterízase pola importancia da vida en grupo e do traballo cooperativo, grazas ao cal é posible que o neno evolucione cara a un pensamento máis abstracto.
 • Ao final da etapa, entre os 10 e os 11 anos (5º e 6º de E.P.), prevalece a consecución dun pensamento máis ordenado grazas ás novas adquisicións cognitivas.
 • Temos un equipo de orientación que apoia o noso traballo en todo momento.
 • Coidamos coidadosamente a relación escola-familia para axudar a desenvolver os aspectos psicosociais e cognitivos do noso alumnado; centrándose nunha educación individualizada, de seguimento continuo e próximo.

Secundaria

 • O alumnado ESO sitúase entre os 12 e os 16 anos.
 • Esta etapa persigue o desenvolvemento de capacidades asociadas aos ámbitos intelectual, social, afectivo, motórico e trascendente.
 • É fundamental o sentido de traballo e esforzo, a disciplina, o respecto ás normas, o silencio académico e a responsabilidade persoal dos alumnado neste momento evolutivo.

Novas relacionadas

  Localización e Contacto
  Quenes Somos?
  Misión, Visión e Valores
  Organización
  Oferta Escolar
  Instalacións
  Calidade
  Orientación
  Pastoral
  AMPA