Ligazóns de interese
Contacto

Rúa Vista Alegre, 2
36600 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

Teléfono: 986 500 375


Título Da Imaxe

Política de privacidade

Ao ser moi importante para o sitio web a seguridade, garantía e protección dos datos persoais que nos proporcionan os nosos clientes, é conveniente que o cliente lea a política de protección de datos aplicable.

De acordo coa Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e o Real decreto 1270/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento, o sitio web é o propietario da web [http: // www.filipenses.es] infórmalle que os distintos datos solicitados e recollidos na devandita web a través dos distintos formularios de recollida serán tratados, en todo momento, de acordo coa normativa vixente de protección de datos de carácter persoal.

O sitio web adoptará as medidas técnicas e organizativas necesarias que garantan a seguridade dos datos persoais e eviten a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos aos que se atopan. exposto.

Os datos persoais que recollerá o sitio web serán en todo caso adecuados, pertinentes e non excesivos, en relación co alcance e os fins determinados e lexítimos para os que se van obter. O usuario é responsable da veracidade e actualización dos datos que se facilitarán a través deste sitio web. Se o usuario vai proporcionar datos persoais de terceiros a través deste sitio web, deberá informar previamente do contido da cláusula de protección de datos que lle sexa de aplicación, así como obter o seu consentimento, sempre que sexa preciso.

O usuario recoñece ter sido informado polo sitio web e autoriza expresamente a incorporación dos seus datos persoais a un ou máis ficheiros con datos persoais, cuxa responsabilidade é o sitio web. con enderezo para efectos de notificación na rúa Vista Alegre, 2 – 36600 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) cando: (i) cubre algún dos nosos formularios en relación con algún dos nosos servizos e / ou ofertas, (ii) cando se rexistra con a nosa tenda en liña e (v) participar en concursos ou sorteos realizados polo sitio web. A recollida e tratamento automatizado de datos persoais terán o propósito, en cada caso, de informar, procesar, xestionar e enviar o pedido; atender solicitudes de información; o seguimento das consultas formuladas polos usuarios, o envío de información comercial e publicidade de produtos e servizos da nosa empresa, así como a realización de estudos de mercado e estatísticas dos nosos produtos.

Así mesmo, o Usuario autoriza ao sitio web a comunicarse a través de calquera medio de comunicación electrónica ou por correo ordinario.

Para o mellor rendemento dos seus servizos, o sitio web está obrigado a proporcionar certos datos dos seus usuarios a outras empresas que colaboran coa prestación do servizo (operadores, entidades financeiras, etc.). En todos os casos, os datos proporcionados son estritamente necesarios para a actividade específica a realizar.

Así mesmo, o Usuario autoriza ao sitio web a realizar o tratamento de datos persoais conxuntamente cunha terceira empresa ou a que contrate ou subcontrate o dito servizo, sempre que a devandita empresa poida proporcionar unha plataforma tecnolóxica adecuada para a prestación de servizos e garantir a privacidade e seguridade da información e datos persoais.

O sitio web comprométese a manter o segredo sobre todos os datos facilitados polos usuarios coas excepcións mencionadas anteriormente. Non obstante o anterior, enténdese que a custodia dos seus datos de acceso ou contrasinal constitúe un deber elemental do Usuario, esencial para a eficacia de calquera medida de seguridade. Por este motivo, o Usuario asume esta obriga de custodia e comprométese a non revelar devanditos códigos de acceso a terceiros, sendo o Usuario o responsable do uso por terceiros dos mesmos.

Os usuarios poderán exercer en calquera momento os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e, no seu caso, renovación do consentimento para a transferencia dos seus datos nos termos previstos na citada Lei e demais normativa que os desenvolva, escribindo ao noso enderezo de correo electrónico: cpr.sagrada.familia.vilagarcia@edu.xunta.es ou por correo postal a: Rúa Vista Alegre, 2 – 36600 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra). Ademais, en calquera momento, o Usuario pode manifestar o seu desexo de non recibir ningún tipo de publicidade.